Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

aplinkos poveikio sveikatai inspektorius

Description

Code

3257.1

Description

Aplinkos poveikio sveikatai inspektoriai atlieka tyrimus, kad užtikrintų, jog teritorijos, organizacijos ir įmonės laikytųsi aplinkos ir visuomenės sveikatos teisės aktų. Jie vertina skundus dėl aplinkos apsaugos, teikia ataskaitas apie savo išvadas ir stengiasi užkirsti kelią būsimiems pavojams ar dabartinės politikos nuostatų nesilaikymui. Aplinkos poveikio sveikatai inspektoriai vykdo konsultacijas visuomenės sveikatos ir saugos klausimais.

Alternatyvi etiketė

aplinkos poveikio sveikatai inspektorė

Reglamentavimo aspektas

Informacijos apie konkrečios profesijos reglamentavimą ES valstybėse narėse, EEE šalyse ar Šveicarijoje ieškokite Komisijos Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazėje. Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazė: