Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

vidurinės mokyklos fizinio lavinimo mokytojas

Description

Code

2330.1.15

Description

Vidurinių mokyklų fizinio lavinimo mokytojai užtikrina mokinių, dažniausiai vaikų ir jaunuolių, švietimą vidurinėse mokyklose. Paprastai jie dirba mokytojais, specializuojasi ir moko savo studijų, fizinio lavinimo, srityje. Jie rengia pamokų planus ir medžiagą, stebi mokinių pažangą, prireikus padeda individualiai ir vertina mokinių žinias bei rezultatus fizinio lavinimo srityje pasitelkdami užduotis, testus ir egzaminus.

Alternatyvi etiketė

fizinio lavinimo mokytojas

vidurinės mokyklos fizinio lavinimo mokytoja

vidurinės mokyklos sporto mokytojas

sporto mokytojas

Reglamentavimo aspektas

Informacijos apie konkrečios profesijos reglamentavimą ES valstybėse narėse, EEE šalyse ar Šveicarijoje ieškokite Komisijos Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazėje. Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazė:

įgūdžiai / gebėjimai