Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

informacinių ir ryšių technologijų kokybės užtikrinimo vadovas

Description

Code

2519.5

Description

Informacinių ir ryšių technologijų kokybės užtikrinimo vadovai, laikydamiesi vidaus ir išorės standartų bei organizacijos kultūros, nustato ir taiko informacinių ir ryšių technologijų kokybės užtikrinimo metodą. Jie užtikrina, kad valdymo kontrolės priemonės būtų tinkamai įgyvendinamos siekiant apsaugoti turtą, duomenų vientisumą ir operacijas. Jie daugiausia dėmesio skiria tam, kad būtų pasiekti kokybės tikslai, įskaitant išorės sertifikavimo priežiūrą pagal kokybės standartus, ir stebi statistinius duomenis, kad būtų galima prognozuoti kokybiškus rezultatus.

Alternatyvi etiketė

informacinių ir ryšių technologijų kokybės užtikrinimo vadovas

informacinių ir ryšių technologijų kokybės direktorius

IRT kokybės užtikrinimo vadovas

informacinių technologijų kokybės užtikrinimo vadovas

informacinių ir ryšių technologijų kokybės užtikrinimo vadovė

Reglamentavimo aspektas

Informacijos apie konkrečios profesijos reglamentavimą ES valstybėse narėse, EEE šalyse ar Šveicarijoje ieškokite Komisijos Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazėje. Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazė:

įgūdžiai / gebėjimai