Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

migrantų socialinis darbuotojas

Description

Code

2635.3.18

Description

Migrantų socialiniai darbuotojai teikia konsultacijas migrantams, siekdami padėti jiems pereiti reikiamus integracijos etapus, t. y. gyventi ir dirbti užsienio šalyje. Jie paaiškina tinkamumo kriterijus, teises ir pareigas. Jie padeda migrantams, kurie yra jų klientai, plėtoti ir išlaikyti informaciją, susijusią su tolesniu nukreipimu į priežiūros, socialinių paslaugų ir užimtumo programas. Migrantų socialiniai darbuotojai bendradarbiauja su darbdaviais ir juos informuoja apie prieinamas migrantų paslaugas, palaikydami migrantus kaip klientus.

Alternatyvi etiketė

pabėgėlių socialinis darbuotojas

su migrantais dirbantis socialinis darbuotojas

migrantų socialinė darbuotoja

Reglamentavimo aspektas

Informacijos apie konkrečios profesijos reglamentavimą ES valstybėse narėse, EEE šalyse ar Šveicarijoje ieškokite Komisijos Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazėje. Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazė:

įgūdžiai / gebėjimai