Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

antropologas

Description

Code

2632.1

Description

Antropologai tiria visus su žmonėmis susijusius gyvenimo aspektus. Jie tyrinėja įvairias anksčiau egzistavusias civilizacijas ir jų organizavimo būdus. Jie stengiasi analizuoti įvairių žmonių fizinius, visuomeninius, kalbinius, politinius, ekonominius, filosofinius ir kultūrinius aspektus. Jų tyrimų tikslas – suprasti ir apibūdinti žmonijos praeitį ir išspręsti aktualias visuomenės problemas. Jie nagrinėja įvairius aspektus, pvz., filosofinę antropologiją.

Alternatyvi etiketė

etnologas

antropologijos mokslininkas

antropologė

antropologijos specialistas

Reglamentavimo aspektas

Informacijos apie konkrečios profesijos reglamentavimą ES valstybėse narėse, EEE šalyse ar Šveicarijoje ieškokite Komisijos Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazėje. Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazė:

įgūdžiai / gebėjimai