Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ankstyvojo specialiojo ugdymo specialistas

Description

Code

2352.1.2

Description

Ankstyvojo specialiojo ugdymo specialistai moko įvairią negalią turinčius mokinius pagal specialiai pritaikytą programą vaikų darželio lygmeniu ir užtikrina, kad jie pasiektų mokymosi potencialą. Kai kurie ankstyvojo specialiojo ugdymo specialistai dirba su vaikais, kurie turi lengvą ar vidutinio sunkumo negalią, įgyvendindami pakeistą mokymo programą, kad atitiktų kiekvieno mokinio specialiuosius poreikius. Kiti ankstyvojo specialiojo ugdymo specialistai padeda protinę negalią turintiems ir autizmu sergantiems mokiniams ir juos moko, daugiausia dėmesio skirdami bendrajam raštingumui ir gyvenimo įgūdžiams. Visi mokytojai vertina mokinių pažangą, atsižvelgdami į jų stipriąsias ir silpnąsias puses, ir praneša apie savo išvadas tėvams, patarėjams, administratoriams ir kitiems susijusiems subjektams.

Alternatyvi etiketė

specialiųjų poreikių turinčių vaikų ankstyvojo ugdymo specialistas

ankstyvojo specialiojo ugdymo specialistė

specialiųjų poreikių turinčių vaikų ikimokyklinio ugdymo specialistas

Reglamentavimo aspektas

Informacijos apie konkrečios profesijos reglamentavimą ES valstybėse narėse, EEE šalyse ar Šveicarijoje ieškokite Komisijos Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazėje. Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazė:

įgūdžiai / gebėjimai