Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

upeivis

Description

Code

8350.5

Description

Upeiviai yra vidaus vandens transporto denio skyriaus nariai. Jie gali dirbti prie vairo, denyje, krovinių triume ir mašinų skyriuje. Jie gali dirbti su avarine, gelbėjimo, žalos kontrolės ir saugos įranga. Jie atlieka visas su gelbėjimo įrangos paleidimu susijusias operacijas ir tikimasi, kad galės valdyti denio mašinas, švartavimo ir tvirtinimo įrangą.

Alternatyvi etiketė

upeivė

Reglamentavimo aspektas

Informacijos apie konkrečios profesijos reglamentavimą ES valstybėse narėse, EEE šalyse ar Šveicarijoje ieškokite Komisijos Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazėje. Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazė:

įgūdžiai / gebėjimai