Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

geoterminės elektrinės operatorius

Description

Code

3131.3.4

Description

Geoterminės elektrinės operatoriai eksploatuoja ir prižiūri įrangą, dažnai garu varomas turbinas, kurios gamina elektros energiją. Jie kontroliuoja matavimo įrangą, kad užtikrintų operacijų saugą ir kad būtų tenkinami gamybos poreikiai. Jie taip pat reaguoja į sistemos problemas ir taiso gedimus. Jie gali reguliuoti generatorius, kad kontroliuotų elektros srovę į elektros perdavimo linijas.

Alternatyvi etiketė

geoterminės jėgainės operatorius

geoterminės elektrinės operatorė

geoterminės jėgainės darbuotojas

geoterminės elektrinės darbuotojas

Reglamentavimo aspektas

Informacijos apie konkrečios profesijos reglamentavimą ES valstybėse narėse, EEE šalyse ar Šveicarijoje ieškokite Komisijos Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazėje. Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazė: