Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

konsultantas maisto reguliavimo klausimais

Description

Code

3257.2

Description

Konsultantai maisto reguliavimo klausimais yra neteisminės arba teisminės technikos ekspertai. Jie užtikrina, kad maisto pramonės praktika atitiktų reguliavimo normas. Jie atlieka auditą, nustato diagnozę ir stebi inspektavimo veiklą. Šie ekspertai turi maisto perdirbimo, maisto analizės, kokybės, saugos, sertifikavimo, atsekamumo patirties. Jie atnaujina, peržiūri ir tvirtina etikečių dizainą, parengia maistingumo faktų grupes ir užtikrina, kad produktai ir etiketės atitiktų atitinkamus standartus ir taisykles.

Scope note

Includes food labelling specialist.

Alternatyvi etiketė

maisto kokybės ekspertas

maisto technologijų ekspertas

konsultantė maisto reguliavimo klausimais

maisto ekspertas

maisto technologijos ekspertas

Reglamentavimo aspektas

Informacijos apie konkrečios profesijos reglamentavimą ES valstybėse narėse, EEE šalyse ar Šveicarijoje ieškokite Komisijos Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazėje. Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazė:

įgūdžiai / gebėjimai