Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

politikos specialistas

Description

Code

2422.12

Description

Politikos specialistai nagrinėja, analizuoja ir plėtoja įvairių viešojo sektoriaus sektorių politiką, formuoja ir įgyvendina šią politiką, kad patobulintų dabartinį reglamentavimą visame sektoriuje. Jie vertina dabartinės politikos poveikį ir teikia išvadas vyriausybei ir visuomenės nariams. Politikos specialistai glaudžiai bendradarbiauja su partneriais, išorės organizacijomis ar kitais suinteresuotaisiais subjektais ir reguliariai teikia jiems atnaujintą informaciją.

Alternatyvi etiketė

būsto politikos specialistas

kultūros politikos specialistas

žemės ūkio politikos specialistas

politikos analitikas

darbo rinkos politikos specialistas

socialinės politikos specialistas

politikos srities specialistas

švietimo politikos specialistas

politikos specialistė

aplinkosaugos politikos specialistas

fiskalinės politikos specialistas

imigracijos politikos specialistas

ekonomikos politikos specialistas

regioninio vystymosi politikos specialistas

politikos veikėjas

konkurencijos politikos specialistas

Reglamentavimo aspektas

Informacijos apie konkrečios profesijos reglamentavimą ES valstybėse narėse, EEE šalyse ar Šveicarijoje ieškokite Komisijos Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazėje. Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazė:

įgūdžiai / gebėjimai