Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

bendruomenės socialinis darbuotojas

Description

Code

2635.3.6

Description

Bendruomenės socialiniai darbuotojai padeda nepalankioje padėtyje arba socialinėje atskirtyje atsidūrusiems asmenims, kad jie galėtų pakeisti savo padėtį ir spręsti su integracija susijusias problemas. Jie dirba su bendruomenėmis ir daugiausia dėmesio skiria konkrečioms grupėms. Bendruomenės socialiniai darbuotojai glaudžiai bendradarbiauja su socialiniais darbuotojais, mokyklomis, vietos valdžios institucijomis ir lygtinai nuteistų asmenų priežiūros specialistais ir atstovauja asmenų politiniams interesams vietos ir nacionaliniu lygmenimis.

Alternatyvi etiketė

bendruomenės gerovės socialinis darbuotojas

bendruomenės socialinė darbuotoja

bendruomenės vystymosi specialistas

būsto reikalų socialinis darbuotojas

Reglamentavimo aspektas

Informacijos apie konkrečios profesijos reglamentavimą ES valstybėse narėse, EEE šalyse ar Šveicarijoje ieškokite Komisijos Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazėje. Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazė:

įgūdžiai / gebėjimai