Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

parlamento nario padėjėjas

Description

Code

2422.11

Description

Parlamento nario padėjėjai padeda regionų, nacionalinių ir tarptautinių parlamentų pareigūnams ir politikams ir vykdo logistines užduotis. Jie peržiūri oficialius dokumentus ir laikosi atitinkamų parlamentų nustatytų procedūrų. Jie palaiko ryšius su suinteresuotaisiais subjektais ir teikia logistinę paramą, reikalingą vykdant oficialius procesus.

Alternatyvi etiketė

parlamento nario padėjėja

parlamento nario padėjėjas

parlamento nario asistentas

Reglamentavimo aspektas

Informacijos apie konkrečios profesijos reglamentavimą ES valstybėse narėse, EEE šalyse ar Šveicarijoje ieškokite Komisijos Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazėje. Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazė:

įgūdžiai / gebėjimai