Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

skambučių centro vadovas

Description

Code

1439.1

Description

Skambučių centro vadovai nustato mėnesio, savaitės ir dienos paslaugos tikslus. Jie atlieka centre gautų rezultatų mikrovaldymą, kad galėtų aktyviai reaguoti į planų, mokymo ar motyvacinių planų įgyvendinimą, priklausomai nuo to, su kokiomis problemomis susiduria centras. Jie stengiasi pasiekti pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius (PVRR), kaip antai minimalus veiklos laikas, pardavimas per dieną ir atitiktis kokybės parametrams.

Alternatyvi etiketė

kontaktinio centro koordinatorius

klientų aptarnavimo centro vadovas

skambučių centro koordinatorius

skambučių centro direktorius

skambučių centro vadovė

klientų aptarnavimo centro vadybininkas

Reglamentavimo aspektas

Informacijos apie konkrečios profesijos reglamentavimą ES valstybėse narėse, EEE šalyse ar Šveicarijoje ieškokite Komisijos Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazėje. Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazė:

įgūdžiai / gebėjimai