Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

zoologijos sodo registro specialistas

Description

Code

2621.9

Description

Zoologijos sodo registro specialistai atsako už tai, kad zoologijos kolekcijose būtų tvarkomi įvairūs su gyvūnais ir jų priežiūra susiję įrašai. Tai apima ir istorinius, ir einamuosius įrašus. Jie atsako už įrašų įtraukimą į susistemintą ir pripažintą įrašų saugojimo sistemą. Daugeliu atvejų tai taip pat apima reguliarių ataskaitų teikimą regioninėms arba tarptautinių rūšių informacinėms sistemoms ir (arba) vykdant valdomas veisimo programas, t. y., zoologijos sodo registro specialistai paprastai atsako už vidaus ir išorės valdymą, jeigu yra institucinių įrašų. Zoologijos sodo registro specialistai taip pat dažnai koordinuoja gyvūnų vežimą, kad būtų papildyta zoologijos sodo kolekcija.

Alternatyvi etiketė

zoologijos sodo gyvūnų registro administratorius

gyvūnų registro koordinatorius

gyvūnų registro specialistas

parodų organizavimo specialistas

zoologijos sodo registro specialistė

gyvūnų registro administratorius

Reglamentavimo aspektas

Informacijos apie konkrečios profesijos reglamentavimą ES valstybėse narėse, EEE šalyse ar Šveicarijoje ieškokite Komisijos Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazėje. Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazė: