Skip to main content

Show filters

Hide filters

įkvėpti norą šokti

Description

Description

Skatinti ir sudaryti sąlygas žmonėms, ypač vaikams, įsitraukti į šokį ir suprasti bei vertinti jį privačioje arba viešoje aplinkoje.

Alternatyvi etiketė

paskatinti entuziazmą šokiui

Sąsajos