Skip to main content

Show filters

Hide filters

tinkamas pavojingųjų krovinių pakavimas

Description

Description

Žinoti, kad skirtingų rūšių pavojingųjų krovinių (išskyrus riboto naudojimo ir išskyrus tam tikrus kiekius) pakuotės turi būti suprojektuotos ir pagamintos pagal JT specifikacijose numatytus reikalavimus, taip pat turi būti atliekami jų praktiniai su transportavimu susiję bandymai, pvz., metamos, laikomos krūvoje ir spaudžiamos. Jos taip pat turi atitikti su medžiagomis, kurios bus pakuojamos, susijusius poreikius. Pakuotę turi patvirtinti kompetentinga institucija.