Skip to main content

Show filters

Hide filters

išbandyti elektros įrangą

Description

Description

Išbandyti elektros sistemas, mašinas ir sudėtines dalis, patikrinti elektros savybes, pavyzdžiui, įtampą, srovę, varžą, talpą ir induktyvumą, naudojant elektros testavimo ir matavimo įrangą, pavyzdžiui, multimetrą. Rinkti ir analizuoti duomenis. Stebėti ir vertinti sistemos veikimą ir prireikus imtis veiksmų.