Skip to main content

Show filters

Hide filters

sverti žaliavas jas priimant

atlikti su darbu susijusius matavimus

savęs valdymo įgūdžiai ir gebėjimai

veiksmingas darbas

valdyti kokybę

tikrinti produkto dalių kokybę prieš surenkant produktą

patikrinti žaliavų kokybę

patikrinti žaliavas

vertinti fizines savybes

gyvenimo įgūdžiai ir gebėjimai

bendrųjų žinių taikymas

taikyti mokslo, technologijų ir inžinerijos žinias

atlikti su darbu susijusius matavimus

sverti medžiagas

dirbti su įrenginiais ir specializuota įranga

naudoti tiksliuosius prietaisus ir įrangą

naudoti tiksliąją matavimo įrangą

valdyti svėrimo mašiną

pernešti arba kilnoti medžiagas, įrangą arba reikmenis

būti atsakingam už pašarų gamybos žaliavų priėmimą

vertinti fizines savybes

sverti

laikytis medžiagų vertinimo procedūrų jas priimant

tvarkyti ir perkelti

perkelti ir kilnoti

sandėliuoti prekes ir medžiagas

tvarkyti žaliavų pristatymą

analizuoti ir vertinti informaciją ir duomenis

analizuoti ir vertinti informaciją ir duomenis

planavimas ir organizavimas

organizuoti informaciją, tikslus ir išteklius

tvarkyti kokybinę informaciją

informaciniai įgūdžiai

stebėti, tikrinti ir testuoti

stebėti prekių kokybę

universalieji gebėjimai ir kompetencijos

Mąstymo įgūdžiai ir gebėjimai

informacijos, idėjų ir sąvokų tvarkymas

mąstyti kritiškai

įgūdžius

teikti pagalbą ir priežiūrą

užtikrinti apsaugą ir reikalavimų vykdymą

laikytis veiklos procedūrų

laikytis medžiagų vertinimo procedūrų jas priimant

patikrinti priimamų žaliavų kokybę

sverti žaliavas jas priimant

Description

Description

Atlikti svėrimo procedūras, kad būtų galima įvertinti žaliavų kiekį. Tiksliai fiksuoti svorį ir pasirūpinti, kad būtų kuo labiau sumažinti žaliavų nuostoliai.