Skip to main content

Show filters

Hide filters

užtikrinti sveikatos saugos ir higienos standartų laikymąsi

Description

Description

Prižiūrėti visus darbuotojus ir procesus, kad būtų laikomasi sveikatos, saugos ir higienos standartų. Pranešti apie šiuos reikalavimus ir remti jų suderinimą su įmonės sveikatos ir saugos programomis.

Alternatyvi etiketė

užtikrinti sveikatos saugos ir higienos reikalavimų laikymąsi

užtikrinti sveikatos saugos ir higienos normų laikymąsi

užtikrinti atitiktį sveikatos saugos ir higienos standartams

Sąsajos