Skip to main content

Show filters

Hide filters

finansinės ataskaitos

Description

Description

Finansinių įrašų, atskleidžiančių bendrovės finansinę būklę nustatyto laikotarpio arba ataskaitinių metų pabaigoje, rinkinys. Finansines ataskaitas sudaro penkios dalys, t. y. finansinės būklės ataskaita, bendrųjų pajamų ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (angl. SOCE), pinigų srautų ataskaita ir aiškinamieji raštai.

Alternatyvi etiketė

finansinė atskaitomybė

Sąsajos