Skip to main content

Show filters

Hide filters

tvarkyti sveikatos priežiūros paslaugų gavėjų duomenis

Description

Description

Saugoti tikslius klientų duomenis, kurie taip pat atitinka teisinius bei profesinius standartus ir etinius įsipareigojimus, siekiant palengvinti klientų duomenų tvarkymą, užtikrinant, kad visi klientų duomenys (įskaitant žodinius, rašytinius ir elektroninius) būtų tvarkomi konfidencialiai.

Sąsajos