Skip to main content

Show filters

Hide filters

laikytis vertimo kokybės standartų

Description

Description

Užtikrinti atitiktį sutartiems standartams, pvz., Europos standartui EN 15038 ir ISO 17100, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi kalbų paslaugų teikėjams keliamų reikalavimų ir būtų užtikrintas vienodumas.

Sąsajos