Skip to main content

Show filters

Hide filters

užtikrinti gerą pjaustymo įrangos būklę

Description

Description

Pasirūpinti, kad pjaustymo įranga visada būtų geros ir saugios darbinės būklės. Apžiūrėti įrangą ieškant defektų. Pagal nurodymus pakeisti sugedusius arba susidėvėjusius elementus. Saugiai laikyti elementus, kai jie nenaudojami. Didelių arba pavojingų defektų atveju pranešti atsakingajai šaliai.