Skip to main content

Show filters

Hide filters

skatinti rengti švietimo programas

Description

Description

Skatinti vykdomus mokslinius tyrimus švietimo srityje ir naujų švietimo programų bei politikos krypčių kūrimą, siekiant gauti paramą ir lėšas ir didinti informuotumą.