Skip to main content

Show filters

Hide filters

prižiūrėti informacinių ir ryšių technologijų naudotojų tapatybės valdymą

Description

Description

Sukurti asmenų tapatybės nustatymo, patvirtinimo ir leidimų suteikimo jiems sistemą bei kontroliuoti jų prieigą prie išteklių, su nustatyta tapatybe susiejant naudotojo teises ir apribojimus.