Skip to main content

Show filters

Hide filters

įvertinti su maisto produktais susijusius aplinkos parametrus darbo vietoje

Description

Description

Įvertinti su maisto produktais susijusius aplinkos parametrus, pvz., temperatūrą ir drėgnumą, darbo vietoje. Užtikrinti tinkamas sąlygas gamybos procesams, įrenginiams, laboratorijoms ir saugykloms.