Skip to main content

Show filters

Hide filters

prižiūrėti pardavimo veiklą

Description

Description

Stebėti ir prižiūrėti veiklą, susijusią su parduotuvėje vykdoma pardavimo veikla, siekiant užtikrinti, kad būtų pasiekti pardavimo tikslai, įvertinti tobulintinas sritis ir nustatyti arba išspręsti problemas, su kuriomis gali susidurti vartotojai.