Skip to main content

Show filters

Hide filters

skatinti užtikrinti įtrauktį organizacijose

Description

Description

Skatinti įvairovę ir vienodą požiūrį į lytis, etnines grupes ir mažumų grupes organizacijose, siekiant užkirsti kelią diskriminacijai ir užtikrinti įtrauktį bei palankią aplinką.