Skip to main content

Show filters

Hide filters

užtikrinti atitiktį teisiniams reikalavimams

Description

Description

Užtikrinti, kad būtų laikomasi nustatytų ir taikytinų standartų ir teisinių reikalavimų, pavyzdžiui, specifikacijų, politikos priemonių, standartų ar teisės aktų, kuriais siekiama, kad organizacijos pasiektų tikslą savo pastangomis.

Alternatyvi etiketė

užtikrinti atitiktį teisės aktų reikalavimams

užtikrinti įstatymų laikymąsi

užtikrinti atitikimą teisiniams reikalavimams

užtikrinti atitiktį teisiniam reikalavimui

užtikrinti teisės aktų laikymąsi

Sąsajos