Skip to main content

Show filters

Hide filters

atlikti vandens valymo darbus

Description

Description

Reguliariai atlikti vandens tyrimus, užtikrinant, kad vandentvarkos ir filtravimo procesai būtų grindžiami pagrįsta valdymo praktika, pramonės standartais arba bendrai priimtais ūkininkavimo metodais. Registruoti ankstesnę vandens taršą, taršos šaltinį ir taršą, kuri buvo pašalinta. Taikyti švelninimo priemones, kuriomis būtų apsisaugota nuo tolesnės taršos.