Skip to main content

Show filters

Hide filters

tikrinti, kaip laikomasi pavojingųjų atliekų tvarkymo reikalavimų

Description

Description

Tikrinti organizacijos ar įrenginio strategijas, kurios taikomos tvarkant pavojingąsias atliekas, siekiant užtikrinti, kad jų veiksmai atitiktų atitinkamus teisės aktus ir kad būtų vykdomos priemonės, kuriomis būtų pagerinta apsauga nuo jų poveikio ir užtikrinta sveikata ir sauga.