Skip to main content

Show filters

Hide filters

viešieji ryšiai

Description

Description

Visų bendrovės ar asmens įvaizdžio ir suvokimo aspektų, susijusių su visais suinteresuotaisiais subjektais ir plačiąja visuomene, valdymo praktika.

Alternatyvi etiketė

ryšiai su visuomene