Skip to main content

Show filters

Hide filters

rengti dokumentus pagal teisinius reikalavimus

Description

Description

Kurti profesionaliai pateiktą turinį, kuriuo apibūdinami produktai, taikomosios programos, komponentai, funkcijos ar paslaugos, laikantis teisinių reikalavimų ir vidaus ar išorės standartų.

Alternatyvi etiketė

parengti dokumentus pagal teisinius reikalavimus

parengti dokumentą pagal teisinius reikalavimus

rengti dokumentaciją pagal reikalavimus

rengti dokumentus pagal raštvedybos taisykles

rengti dokumentus pagal reikalavimus

užtikrinti dokumentų atitiktį teisiniams reikalavimams