Skip to main content

Show filters

Hide filters

užtikrinti teisingą prekių ženklinimą

Description

Description

Užtikrinti, kad prekių etiketėse būtų pateikta visa būtina informacija (pavyzdžiui, teisinė, taip pat informacija apie technologijas, pavojingas medžiagas ir pan.) apie produktą. Užtikrinti, kad etiketės atitiktų teisinius reikalavimus ir taisykles.

Sąsajos