Skip to main content

Show filters

Hide filters

statistika

Description

Description

Statistikos teorijos, metodų ir praktikos, kaip antai duomenų rinkimas, tvarkymas, analizė, aiškinimas ir pateikimas, studijos. Jose aptariami visi duomenų aspektai, įskaitant duomenų rinkimo planavimą rengiant apklausas ir eksperimentus, siekiant prognozuoti ir planuoti su darbu susijusią veiklą.

Sąsajos