Skip to main content

Show filters

Hide filters

aplinkos inžinerija

Description

Description

Mokslo ir inžinerijos teorijų ir principų, kuriais siekiama gerinti aplinką ir didinti tvarumą, pvz., aprūpinti žmones ir kitus organizmus švariais reikmenimis (oru, vandeniu ir žeme), taršos atveju atkurti aplinką, vystyti tvarią energiją, ir geresnio atliekų tvarkymo ir atliekų mažinimo metodų taikymas.