Skip to main content

Show filters

Hide filters

įvertinti pastatų integruotą projektavimą

Description

Description

Įvertinti projektų pasiūlymus remiantis tikslais ir siekiniais. Taikyti, derinti ir vertinti energijos sistemų, architektūrinių koncepcijų, pastato projekto, pastato panaudojimo vietos oro sąlygų ir šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo (HVAC) sistemų sąryšio analizės pažangiuosius metodus.