Skip to main content

Show filters

Hide filters

užtikrinti tinkamą dokumentų tvarkymą

Description

Description

Užtikrinti, kad būtų laikomasi atsekamumo ir registravimo standartų bei dokumentų tvarkymo taisyklių, pvz., užtikrinti, kad pakeitimai būtų nustatyti, kad dokumentai būtų įskaitomi ir kad pasenę dokumentai nebūtų naudojami.

Alternatyvi etiketė

užtikrinti tinkamą dokumentą valdymą

pasirūpinti tinkamu dokumentų valdymu

užtikrinti raštvedybos taisyklių laikymąsi

užtikrinti tinkamą dokumentų tvarkybą