Skip to main content

Show filters

Hide filters

užtikrinti saugią ir higienišką darbo aplinką

Description

Description

Laikantis atitinkamų teisės aktų išsaugoti sveikatą, higieną, saugą ir saugumą darbo vietoje.

Alternatyvi etiketė

užtikrinti saugos ir higienos standartų laikymąsi darbo vietoje

užtikrinti saugią ir higienišką aplinką darbe

užtikrinti saugią ir higienišką darbo vietą