Skip to main content

Show filters

Hide filters

valdyti projektą

Description

Description

Valdyti ir planuoti įvairius išteklius, pvz., žmogiškuosius išteklius, biudžetą, terminus, rezultatus ir kokybę, reikalingą konkrečiam projektui, ir stebėti projekto pažangą, kad per nustatytą laiką ir laikantis biudžeto būtų pasiektas konkretus tikslas.

Sąsajos