Skip to main content

Show filters

Hide filters

rinkti stebimų sveikatos priežiūros paslaugų vartotojų duomenis

Description

Description

Rinkti kokybinius ir kiekybinius duomenis, susijusius su sveikatos paslaugų vartotojo fizine, psichologine, emocine ir socialine padėtimi ir funkciniais gebėjimais, atsižvelgiant į nustatytus parametrus, stebėti sveikatos priežiūros naudotojų atsakymus ir jų būklę atliekant paskirtas priemones ir (arba) bandymus ir imtis atitinkamų veiksmų, be kita ko, pranešti apie išvadas fizioterapeutui.