Skip to main content

Show filters

Hide filters

užsiimant bendruomenės menais daugiausia dėmesio skirti asmenybei

Description

Description

Pritaikyti darbo metodus, kuriais siekiama sukurti tokią šokio praktikos aplinką, kuri būtų grindžiama esamomis kiekvieno asmens savybėmis ir stiprybėmis, skatinant jų aktyvų domėjimąsi meno disciplina (šokiu, muzika, teatru, vaizduojamaisiais menais ir pan.). Užtikrinti galimybę susipažinti su menais ir juos suprasti, siekiant sudaryti lengvesnes sąlygas dalyviams įgyti žinių, kurių jiems reikia užsiimant atitinkama menine veikla, šiuo tikslu sukuriant kokybišką jų meninį atlikimą. Pripažinti ir skatinti dalyvių tobulėjimą, kad jie, užsiimdami menine veikla, demonstruotų įvairesnius įgūdžius.