Skip to main content

Show filters

Hide filters

valdyti veiklos poveikį aplinkai

Description

Description

Valdyti įmonių sąveiką su aplinka ir jos poveikį aplinkai. Nustatyti ir įvertinti gamybos proceso ir su juo susijusių paslaugų poveikį aplinkai ir reguliuoti poveikio aplinkai ir žmonėms mažinimą. Organizuoti veiksmų planus ir stebėti bet kokius tobulėjimo rodiklius.