Skip to main content

Show filters

Hide filters

IKT drošības inženieris

Description

Code

2529.7

Description

IKT drošības inženieri sniedz konsultācijas un īsteno risinājumus, kā kontrolēt piekļuvi datiem un programmām un nodrošināt organizācijas misijas un uzņēmējdarbības procesu aizsardzību. IKT drošības inženieri ir organizācijas vai produkta informācijas vārtziņi, kas ir atbildīgi par saistīto sistēmu aizsardzību un drošību. IKT drošības inženieri ir atbildīgi par tīkla un sistēmu drošības spējām, un tie projektē, plāno un īsteno sistēmas drošības arhitektūru, tostarp atsauces modeļus, segmentu un risinājumu arhitektūru, kā arī drošības politiku un procedūras. Viņi atjaunina un modernizē drošības sistēmas, ņemot vērā ar drošību saistītus incidentus. IKT drošības inženieri sadarbojas ar drošības darbiniekiem, lai noteiktu, apstiprinātu un piemērotu prasības un piedalītos kiberpasākumu mērķu atlasē, validēšanā, sinhronizācijā un izpildē. Viņi sadarbojas ar citiem plānotājiem, operatoriem un/vai analītiķiem, lai veiktu analīzi pēc notikuma.

Alternatīvs apzīmējums

IKT drošības konsultante

IKT drošības konsultants

IT drošības konsultante

IT drošības konsultants

Regulatīvie aspekti

Lai uzzinātu, vai un kā šī profesija tiek reglamentēta ES dalībvalstīs, EEZ valstīs vai Šveicē, lūdzam skatīt reglamentēto profesiju datubāzi, ko pārvalda Komisija. Reglamentēto profesiju datubāze:

prasmes / kompetences