Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

arhitekts

Description

Code

2161.1

Description

Arhitekti pēta, projektē un pārrauga ēku, pilsētu teritoriju, infrastruktūras projektu un sociālo telpu būvniecību un attīstīšanu. Viņi izstrādā maketus, ņemot vērā apkārtējo vidi un noteikumus, ko piemēro konkrētos ģeogrāfiskos apgabalos, kā arī ņemot vērā tādus faktorus kā funkcionalitāte, estētika, izmaksas un sabiedrības veselība un drošība. Viņi ir informēti par sociālajiem apstākļiem un vides faktoriem, kas ietver saikni starp cilvēkiem un ēkām, kā arī ēkām un vidi. Viņi piedalās daudznozaru projektos ar mērķi attīstīt ģeogrāfisko teritoriju sociālo struktūru un veicināt urbānās sociālās kustības projektus. 

Alternatīvs apzīmējums

arhitekte

arhitekta palīgs

arhitekts

Regulatīvie aspekti

Uz šo profesiju attiecas Direktīva 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu (un tās grozījumi). Plašāka informācija par speciālistu brīvu pārvietošanos. Lai uzzinātu, vai un kā šī profesija tiek reglamentēta ES dalībvalstīs, EEZ valstīs vai Šveicē, lūdzam skatīt reglamentēto profesiju datubāzi, ko pārvalda Komisija. Reglamentēto profesiju datubāze:

Narrower occupations

prasmes / kompetences