Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

vispārēji praktizējošs veterinārārsts

Description

Code

2250.6

Description

Vispārēji praktizējoši veterinārārsti ir profesionāļi ar visaptverošu zinātnisko izglītību. Viņi ir pilnvaroti saskaņā ar valsts un starptautiskajiem tiesību aktiem, neatkarīgi un ievērojot ētiskos principus un personīgo atbildību, sniegt dažādus veterinārijas pakalpojumus, kas ir dzīvnieku veselības un labturības, kā arī sabiedrības veselības interesēs. Vispārēji praktizējoši veterinārārsti var strādāt ar dažādām dzīvnieku sugām, kaut gan viņi var izvēlēties strādāt ar vienu vai vairākām sugām, piemēram, zirgu dzimtas dzīvniekiem, dzīvniekiem pavadoņiem vai ražošanas dzīvniekiem.

Alternatīvs apzīmējums

zirgu veterinārārste

zirgu veterinārārsts

lauksaimniecības dzīvnieku veterinārārste

veterinārārste ķirurģe

mājdzīvnieku veterinārārsts

lauksaimniecības dzīvnieku veterinārārsts

vispārēji praktizējošs veterinārārsts

putnu veterinārārste

mājdzīvnieku veterinārārste

putnu veterinārārsts

veterinārārsts ķirurgs

vispārēji praktizējoša veterinārārste

Regulatīvie aspekti

Uz šo profesiju attiecas Direktīva 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu (un tās grozījumi). Plašāka informācija par speciālistu brīvu pārvietošanos. Lai uzzinātu, vai un kā šī profesija tiek reglamentēta ES dalībvalstīs, EEZ valstīs vai Šveicē, lūdzam skatīt reglamentēto profesiju datubāzi, ko pārvalda Komisija. Reglamentēto profesiju datubāze:

prasmes / kompetences