Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

pamatskolas speciālās izglītības skolotājs

Description

Code

2352.1.5

Description

Pamatskolas speciālās izglītības skolotāji nodrošina speciāli izstrādātu izglītības programmu audzēkņiem, kuriem ir dažādas īpašas vajadzības, un nodrošina, ka viņi sasniedz savu mācīšanās potenciālu. Daži speciālās izglītības skolotāji, kas pasniedz pamatskolā, strādā ar bērniem, kuriem ir viegli vai vidēji smagi traucējumi, ieviešot atbilstoši katra šāda audzēkņa īpašām vajadzībām pielāgotu mācību programmu. Savukārt citi speciālās izglītības skolotāji, kas strādā pamatskolā, palīdz un izglīto apmācāmos ar intelektuāliem traucējumiem un autismu, galveno uzmanību pievēršot tam, lai viņiem mācītu pamata vai padziļinātu rakstītprasmi, dzīves un sociālās iemaņas. Visi skolotāji novērtē audzēkņu sekmes, ņemot vērā viņu stiprās un vājās puses, un dara zināmus savus konstatējumus vecākiem, konsultantiem, administratoriem un citām iesaistītajām pusēm.

Alternatīvs apzīmējums

speciālās izglītības skolotājs pamatskolā

speciālās izglītības skolotāja pamatskolā

Regulatīvie aspekti

Lai uzzinātu, vai un kā šī profesija tiek reglamentēta ES dalībvalstīs, EEZ valstīs vai Šveicē, lūdzam skatīt reglamentēto profesiju datubāzi, ko pārvalda Komisija. Reglamentēto profesiju datubāze:

prasmes / kompetences