Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

pieaugušo lasītprasmes uzlabošanas speciālists

Description

Code

2352.1.1

Description

Pieaugušo lasītprasmes uzlabošanas speciālisti izglīto pieaugušos, tostarp nesen ieradušos imigrantus un jauniešus, kuri ir priekšlaicīgi pametuši mācības, mācot viņiem pamata lasīšanas un rakstīšanas prasmes, parasti pamatizglītības līmenī. Viņi iesaista apmācāmos viņu lasīšanas darbību plānošanā un izpildē, kā arī analizē un novērtē viņus individuāli, uzdodot tiem uzdevumus un liekot kārtot pārbaudījumus.

Alternatīvs apzīmējums

pieaugušo lasītprasmes uzlabošanas speciāliste

pieaugušo lasītprasmes uzlabošanas speciālists

pieaugušo lasītprasmes speciālists

Regulatīvie aspekti

Lai uzzinātu, vai un kā šī profesija tiek reglamentēta ES dalībvalstīs, EEZ valstīs vai Šveicē, lūdzam skatīt reglamentēto profesiju datubāzi, ko pārvalda Komisija. Reglamentēto profesiju datubāze:

prasmes / kompetences