Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

speciālās izglītības iestādes vadītājs

Description

Code

1345.1.9

Description

Speciālās izglītības iestāžu vadītāji pārvalda speciālās izglītības iestādes ikdienas darbu. Viņi uzrauga darbiniekus un sniedz tiem atbalstu, kā arī veic izpēti un ievieš programmas ar mērķi nodrošināt nepieciešamo palīdzību skolēniem ar fiziskiem, garīgiem traucējumiem vai apguves grūtībām. Viņi var pieņemt lēmumus par audzēkņu uzņemšanu, ir atbildīgi par mācību programmu standartu ievērošanu un nodrošina izglītības iestādes atbilstību tiesību aktos noteiktajām prasībām par valsts izglītību. Speciālās izglītības iestāžu vadītāji arī pārrauga izglītības iestādes budžetu un īsteno pasākumus, lai izglītības iestādei panāktu lielākas subsīdijas un dotācijas. Viņi arī pārskata un pieņem savas politikas nostādnes saskaņā ar pašreizējo izpēti, kas veikta īpašo vajadzību novērtēšanas jomā.

Alternatīvs apzīmējums

speciālās izglītības iestādes vadītāja

skolas direktors

speciālās izglītības iestādes vadītājs

Regulatīvie aspekti

Lai uzzinātu, vai un kā šī profesija tiek reglamentēta ES dalībvalstīs, EEZ valstīs vai Šveicē, lūdzam skatīt reglamentēto profesiju datubāzi, ko pārvalda Komisija. Reglamentēto profesiju datubāze:

prasmes / kompetences