Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

finanšu direktors

Description

Code

1211.1

Description

Finanšu direktori izskata visus jautājumus saistībā ar uzņēmuma finansēm un ieguldījumiem. Viņi pārvalda uzņēmumu finanšu operācijas, piemēram, aktīvus, saistības, pašu kapitālu un naudas plūsmas, ar mērķi uzturēt uzņēmuma finansiālo stāvokli un spēju darboties. Finanšu direktori izvērtē uzņēmuma stratēģisko plānu finansiālos aspektus, uztur pārredzamas finanšu darbības attiecībā uz nodokļu iestādēm un revīzijas struktūrām un finanšu gada beigās sagatavo uzņēmuma finanšu pārskatus.

Alternatīvs apzīmējums

finanšu direktors

finanšu daļas vadītājs

finanšu direktore

Regulatīvie aspekti

Lai uzzinātu, vai un kā šī profesija tiek reglamentēta ES dalībvalstīs, EEZ valstīs vai Šveicē, lūdzam skatīt reglamentēto profesiju datubāzi, ko pārvalda Komisija. Reglamentēto profesiju datubāze:

prasmes / kompetences